header banner
Default

FinTech Magazine noemt ING de beste bank op het gebied van duurzaamheid


Niet Triodos of ASN Bank, maar ING is de duurzaamste bank van Nederland. Sterker nog, volgens FinTech Magazine is ING zelfs de op één na duurzaamste bank ter wereld. Ook Rabobank en Triodos staan genoteerd in de top-10, waardoor de Nederlandse financiële sector er behoorlijk ‘groen’ vanaf komt.

FinTech Magazine legt uit dat netto-nul doelstellingen een prioriteit voor banken zijn geworden. Helemaal nu steeds meer groene technologieën zich aandienen en de vereisten uit ESG-wetgeving steeds strenger worden.

Wat betreft het platform heeft duurzaam bankieren te maken met de activiteiten en investeringen van een financiële instelling rondom ESG-factoren. De onderzoekers van FinTech Magazine leggen uit dat de lijst is gebaseerd op een veelvoud aan duurzaamheidsranglijsten en -beoordelingen.

FinTech Magazine bestempelt ING tot op één na duurzaamste bank ter wereld

“De vermeldingen op deze lijst zijn niet gerangschikt naar producten, diensten, of omvang van het klantenbestand, maar zijn de huidige leiders wereldwijd op het gebied van sustainable banking”, aldus de uitleg.

ING pakt zilver

VIDEO: Meet the fintechs
ING

ING eindigt achter het Duitse KfW op de tweede plek. FinTech Magazine noemt ING een toonaangevende financiële instelling die duurzaamheid centraal stelt in zijn strategie. ING’s benadering van duurzaam bankieren zou gebaseerd zijn op drie pijlers: het verminderen van de eigen milieu-impact, het financieren van duurzame economische activiteiten en het bevorderen van een cultuur van duurzaamheid.

“Wat betreft het verminderen van zijn eigen milieu-impact heeft ING ambitieuze doelen gesteld om onder meer de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en energie-efficiëntie te bevorderen”, aldus de uitleg. “Om duurzame economische activiteiten te financieren biedt ING een scala aan duurzame financieringsoplossingen, waaronder groene obligaties en leningen, als ook advies en ondersteuning aan klanten die willen overstappen op een koolstofarme economie.”

Daarnaast roemt de jury van FinTech Magazine ING’s inspanningen om een cultuur van duurzaamheid onder medewerkers, klanten en stakeholders te bevorderen. Ook waardeert men het feit dat er regelmatig duurzaamheidsrapporten worden gepubliceerd, die transparantie en duidelijkheid verschaffen over de prestaties en de voortgang van ING omtrent zijn duurzaamheidsdoelstellingen.”

Rabobank en Triodos

VIDEO: Zeekr 007 julkaistu, Teslan tehdas Intiaan
Miika Ylhäinen

Ook Rabobank pronkt in de ranking, als de op-een-na duurzaamste bank van Nederland en de achtste wereldwijd. Rabobank zou bekendstaan om zijn focus op duurzaamheid en ethisch bankieren. “Rabobank beschikt over een sterke reputatie voor het bedienen van de financiële behoeften van landelijke en agrarische klanten.

Het is Triodos dat de top tien afsluit. De jury beargumenteert dat Triodos bekendstaat om zijn focus op ethische en duurzame financieringen in projecten en organisaties met een positieve sociale, ecologische en culturele impact. Dit omvat onder meer financieringen voor hernieuwbare energie, biologische voedselproductie en initiatieven voor een eerlijke economie.

De algehele top tien is hier te vinden.

Sources


Article information

Author: Katherine Kelly

Last Updated: 1703851442

Views: 904

Rating: 3.6 / 5 (97 voted)

Reviews: 98% of readers found this page helpful

Author information

Name: Katherine Kelly

Birthday: 1995-10-30

Address: 5245 Brandon Vista, South Staceychester, CT 55433

Phone: +3608426171960279

Job: Data Scientist

Hobby: Running, Calligraphy, Chess, Table Tennis, Arduino, Fishing, Cooking

Introduction: My name is Katherine Kelly, I am a apt, spirited, receptive, strong-willed, radiant, multicolored, brilliant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.