header banner
Default

Het werd gekozen om het Drents woord van het Jaar te worden


Table of Contents

  23 december 2022, 08:19 2 minuten leestijd

  drentse woord 2022

  De tien genomineerde woorden © RTV Drenthe/Ineke Kemper

  Liefhebbers van het Drents hebben gekozen: feduzie is het Drentse woord van 2022. Het Drentse woord voor vertrouwen versloeg onder andere grommen, dauweln en kribben in de verkiezing van het Huus van de Taol.

  Feduzie volgt gaorenklopper op, dat de titel in 2021 pakte. Afgelopen week kon er gestemd worden op tien woorden via de website van de streektaalorganisatie. Zo'n 850 mensen deden dat. Volgens het Huus van de Taol was het een spannende verkiezingsweek.

  "Met kop en schouders", laat Arja Olthof van Huus van de Taol weten. "Grommen is geëindigd op plek twee." Ruim 850 stemmen zijn uitgebracht en dat zijn er minder dan vorig jaar. "Maar toen hadden we een voorronde, dat leverde meer stemmen op."

  Het Huus had tien woorden gekozen uit project 'Heksen en Blauwvarven', waarmee het oudere Drentse woorden op de kaart wilde zetten. Naast feduzie waren grommen (zachtjes sneeuwen), kribben (ruzie maken) en dauweln (treuzelen) genomineerd.

  Volgens Olthof heeft de nominatie van het woord feduzie al discussie opgeleverd. "Mensen zeggen dat het een Nederlands woord is, maar het is dus een leenwoord. Het Drents heeft het woord geleend, maar het Nederlands ook."

  Volgens Olthof heeft de nominatie van het woord feduzie al discussie opgeleverd. "Mensen zeggen dat het een Nederlands woord is, maar het is dus een leenwoord. Het Drents heeft het woord geleend, maar het Nederlands ook."

  Genootschap Onze Taal meldt dat het woord fiducie via het Frans afstamt van het Latijnse fiducia: 'vertrouwen, zelfvertrouwen'. Dat woord is afgeleid van het werkwoord fidere 'vertrouwen'. Een verwant woord is fideel: 'trouwhartig'.

  Het Huus van de Taol gaf vorige week uitleg over de verkiezing en de genomineerde woorden:

  Welk woord wordt het 'Mooiste Drentse woord'?

  Sources


  Article information

  Author: Jamie Grant DDS

  Last Updated: 1704101882

  Views: 1011

  Rating: 4.7 / 5 (56 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jamie Grant DDS

  Birthday: 1949-04-17

  Address: 940 Garcia Island Apt. 173, Acostaborough, NV 25224

  Phone: +4538192933601381

  Job: Investment Banker

  Hobby: Crochet, Lock Picking, Sailing, Tennis, Skiing, Stamp Collecting, Skateboarding

  Introduction: My name is Jamie Grant DDS, I am a vivid, unyielding, frank, irreplaceable, striking, unreserved, tenacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.