header banner
Default

PROM coin nedir? Ne iş yapar? Ne zaman çıktı? Hangi borsalardan alınır?


PROM Coin genel olarak bitcoin ağı ve sistem içerisinde temelde yer alan bir kripto para birimi olarak bilinmektedir. Ağ içerisinde yapılacak olan tüm hizmetler için PROM Coin alım ve satımının yapılması gerekir.

PROM Coin Nedir?

Kripto para dünyası oldukça geniş ve gelişmiştir. Veri aracılığındaki gerçek dünyadaki sorunları çözmek için tasarlanan PROM Coin merkezi olmayan bir ekosistem olarak bilinir. PROM Coin genellikle medikal, sigorta veri pazarı ve etkileyici pazarlama endüstrileri için oluşturulmuştur. Günümüzde önemli bir yere sahip olan Prometeus Network girişimciler ve veri bilimciler tarafından oluşturulmuştur. Prometeus Labs tarafından geliştirilen bu kripto para birimi Binance İnovasyon Bölgesi tarafından da listelenmiştir. Prom Coin konusunda geleceğe dair önemli umutlar elde edilmektedir.

Hangi Borsalardan Alınır?

Prom Coin genellikle Binance içerisinde bulunmaktadır. Prom Coin satın almak için öncelikle borsaya Türk lirası olarak bakiye atmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra kullanılabilecek bir kripto para almak da gerekebilir. O nedenle öncelikle Binance ana sayfasına girdikten sonra sol üst bölgede yer alan "Kripto Al" seçeneğine tıklanır. Daha sonra ise "Kredi\Banka Kartı" alanına tıklanır. Portalda açılan sekmede ne kadar Türk Lirası ile işlem yapılması gerektiği seçildikten sonra Binance USD işaretlenmektedir.

BUSD alındıktan sonra "AL-SAT" seçeneği tıklanır ve klasik sekmesi seçilir. Bölümdeki arama butonuna da PROM yazılmalıdır. Sonrasında ise alt bölümde açılan "PROM AL" sekmesine gelinerek alınan miktar yazılır. İstenilen miktar girildikten sonra işleme de onay verilmelidir. Bu sayede PROM Coin alma işlemi de tamamlanır.

Prometeus Ne Zaman Çıktı?

Kripto para dünyasında yer alan Prometeus Network genel olarak girişimciler ve veri bilimcilerden oluşan bir şirkettir. Ayrıca Prometeus Labs tarafından geliştirilmiştir. Geleceği oldukça parlak olarak değerlendirilen Prometeus pek çok kişinin de ilgisini çekmektedir. Prom coin ağının açık kaynaklı olduğu ve halka açık olduğu bilinmektedir. Dünya çapında ücretsiz bir iletişim kurmak için tasarlanan Prom Coin bazı verileri güvenli ve merkezi olmayan bir şekilde alınıp satmaya yarar. Blochain tabanlı alt yapısı ise dünya çapında ücretsiz iletişim kurmak için tasarlanmıştır. Prometeus 2018 yılında kurulmuştur. Arthur Suilin ve Alexander Shishow tarafından kurulan Prometeus Estonya kökenli olarak bilinmektedir.

Ne İş Yapar?

Kripto para alanında adından söz edilen Prom Coin genellikle şeffaftır. Aktif sözleşmelere dayalı iş mantığı ile bilinen Prom Coin tüm değeri ağ üzerinde sürdürülebilir ve şeffaf şekilde dağıtması ile bilinir. Ayrıca tüm işlem bilgileri de asla değişmez şekilde halka açık şekilde blok zincirinde saklanmaktadır. Gizlilik ve güvenliğe de oldukça önem verilmektedir. Bu kapsamda kişisel kimlik gerekmez. Tüm veriler ise sağlam ve güvenli dağıtılmıştır. Veriler depoya yüklenirken şifrelenir. Ayrıca hiç kimse satın almadığı sürece bu saklanan verilere de erişemez. Prometeus ağı içerisinde yer alan veriler dağıtılan veri deposunda sonsuza dek saklanması ile bilinir. Prometeus Network'ta yer alan veriler hiçbir şekilde sansürlenemez. Tasarım gereği bu alanda sansür oluşması da imkansız olarak bilinir. İtibar yönetimi gereği kendi kendini düzenlemektedir.

Son yıllarda iyice gelişen teknoloji özellikle para piyasalarında da değişimi beraberinde getirmektedir. Özellikle kullanıcılara çeşitli kaynaklar sunan kripto para dünyasında yatırımcılar araştırmalara geniş zaman ayırırlar.

Sources


Article information

Author: Bonnie Trevino

Last Updated: 1703090641

Views: 740

Rating: 4 / 5 (39 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Bonnie Trevino

Birthday: 1956-06-12

Address: 03232 Duffy Way, West Tony, ME 50492

Phone: +3986550252018428

Job: Meteorologist

Hobby: Cooking, Hiking, Running, Painting, Woodworking, Swimming, Badminton

Introduction: My name is Bonnie Trevino, I am a courageous, priceless, capable, dear, dedicated, variegated, fearless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.