header banner
Default

Volgend jaar komt de Europese wetgeving voor cryptovaluta definitief in werking


Table of Contents

  De Europese cryptovalutawet MiCA gaat volgend jaar in. Alle lidstaten zijn unaniem akkoord. De wet moet consumenten beter beschermen op de markt voor cryptovaluta. Er komt ook een voorstel voor het delen van informatie over houders van wallets met belastingdiensten.

  De stemming van alle lidstaten dinsdag was de laatste hobbel om de MiCA als wet aan te nemen. Eerder dit voorjaar ging het Europees Parlement al akkoord. Behalve met MiCA stemden de lidstaten ook in met de Transfer of Funds Regulation, regelgeving waardoor cryptovalutaaanbieders actief witwassen moeten tegengaan en fraudeurs moeten opsporen. Zij moeten verdachte transacties melden onder de nieuwe regelgeving.

  Ook komt er een voorstel om aanbieders van cryptovalutadiensten te verplichten informatie over transacties waar Europese burgers bij betrokken zijn, te melden. Dat is een verordening en zou er moeten zijn in 2026. Het Europees Parlement geeft daar nog een niet-bindend advies over. Die regels moeten de MiCA bijstaan om de cryptovalutamarkt te reguleren.

  Met MiCA moeten aanbieders van cryptovalutadiensten, zoals wallets, de wallets van consumenten beschermen en worden ze aansprakelijk als ze de valuta van investeerders verliezen. Onder MiCA moet cryptomarktmisbruik ook worden tegengegaan, waarbij de EU specifiek marktmanipulatie en handelen met voorkennis noemt. Aanbieders van cryptovalutadiensten moeten bijvoorbeeld toestemming van nationale overheden hebben voor ze in Europa aan de slag mogen.

  Aanbieders van stablecoins worden daarnaast verplicht om 'voldoende liquide middelen' als buffer te hebben, met een ratio van 1/1. Dit moet deels in de vorm van bankdeposito's zijn. De stablecoins komen ook onder het toezicht van de Europese Bankautoriteit EBA te vallen en uitgevers moeten een fysieke aanwezigheid in de EU hebben, voor aanbieders van stablecoins munten in Europa mogen uitgeven.

  De Europese Commissie stelde de wet in september 2020 voor, het Parlement ging eerder al akkoord. De meeste nft's vallen niet onder MiCA, al wordt de Europese Commissie opgeroepen te onderzoeken of wetgeving hier ook nodig is. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over MiCA.

  Sources


  Article information

  Author: Katherine Sanford

  Last Updated: 1704545521

  Views: 1886

  Rating: 4.1 / 5 (119 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Katherine Sanford

  Birthday: 1974-08-11

  Address: Unit 0387 Box 5523, DPO AA 57885

  Phone: +3788454695209125

  Job: Article Writer

  Hobby: Woodworking, Rowing, Animation, Stargazing, Hiking, Robotics, Arduino

  Introduction: My name is Katherine Sanford, I am a resolved, esteemed, important, lively, transparent, exquisite, unwavering person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.