header banner
Default

YKS, TYT, AYT ve YDT nedir? Kimler sınava girebilir ve TYT ve AYT ne anlama gelir? Üniversiteye geçiş sınavlarının detayları burada


Table of Contents

  Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım devam ederken; üniversitelerde önlisans ya da lisans eğitimi almak isteyen adayları ilgilendiren 3 sınav için de nefesler tutuldu. Veliler ve öğrenciler ise Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarının detaylarını araştırmaya başladı. İşte üniversiteye geçmek için girilen sınavların açılımları ve adları...

  YKS'NİN AÇILIMI

  YKS'nin açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinmektedir. Üniversite sınavında adaylar 3 oturum arasından başvuru yaptıklarına girerler.

  TYT'NİN AÇILIMI

  YKS, 3 oturumlu bir sınav olarak bilinmektedir. YKS'ye başvuran tüm adaylar, ilk aşama olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılmak zorundadır. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

  YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır.

  AYT'NİN AÇILIMI

  AYT'nin açılımı, Alan Yeterlilik Testleri'dir.

  AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilir.

  AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır.

  SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

  Bu puan türleri; sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak bilinmektedir.

  YDT'NİN AÇILIMI

  YDT'nin açılımı Yabancı Dil Testi'dir.

  YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulanmaktadır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.

  Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilerek, seçtiği dilde sınav yapılacaktır.

  Sources


  Article information

  Author: Eddie Montoya

  Last Updated: 1703723642

  Views: 537

  Rating: 4.5 / 5 (86 voted)

  Reviews: 83% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Eddie Montoya

  Birthday: 1941-09-17

  Address: USCGC Nelson, FPO AP 74977

  Phone: +4498794450983128

  Job: Actor

  Hobby: Sculpting, Snowboarding, Playing Chess, Chess, Swimming, Yoga, Stargazing

  Introduction: My name is Eddie Montoya, I am a radiant, multicolored, strong-willed, risk-taking, Gifted, talented, Determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.